Sprawozdania finansowe przedszkola


Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe przedszkola są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757
 

metryczka


Wytworzył: Lidia Bednarek - dyrektor MP 26 im. Krasnala Hałabały (8 maja 2019)
Opublikował: Edyta Minkina (8 maja 2019, 20:55:51)

Ostatnia zmiana: Edyta Minkina (8 maja 2019, 21:15:20)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2407