Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwum

Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych


Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

metryczka


Wytworzył: dyrektor ZSP3 Barbara Jura (30 listopada 2012)
Opublikował: kaminski_j (30 listopada 2012, 07:52:59)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Ostatnia zmiana: Jarema Kamiński (29 czerwca 2017, 11:36:43)
Zmieniono: edycja metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2416