Księgi Uczniów


Dostęp: Dostępne dla osób , których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Dział: Sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

metryczka


Wytworzył: dyrektor ZSP3 Barbara Jura (30 listopada 2012)
Opublikował: kaminski_j (30 listopada 2012, 12:07:25)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Ostatnia zmiana: Jarema Kamiński (29 czerwca 2017, 11:30:32)
Zmieniono: aktualizacja metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1846