Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ : ewidencja

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Dział: Sekretariat ZSP3

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marc 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ,sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów , a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności( Dz.U. z 2005 r.Nr 58 poz.504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: dyrektor ZSP3 Barbara Jura (30 listopada 2012)
Opublikował: kaminski_j (30 listopada 2012, 13:41:51)
Podmiot udostępniający: ZSP3

Ostatnia zmiana: Jarema Kamiński (29 czerwca 2017, 11:20:58)
Zmieniono: edycja metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1586