Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ : ewidencja

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Dział: Sekretariat ZSP3

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ,sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów ,a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r.Nr 58 poz.504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: dyrektor ZSP3 Barbara Jura (30 listopada 2012)
Opublikował: kaminski_j (30 listopada 2012, 13:45:17)
Podmiot udostępniający: ZSP3

Ostatnia zmiana: Jarema Kamiński (29 czerwca 2017, 11:22:48)
Zmieniono: edycja metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1585