STATUT

                Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 września 2014 r. podjęto
                             uchwałę Nr 1/2014/2015 w sprawie nowelizacji statutu
                             MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 35
                                      im. Małego Księcia w Częstochowie.

1. W &1 ust.4 dokonuje się aktualizacji danych adresowych w ten sposób, iż w miejsce    dotychczasowego kodu pocztowego wpisuje się:
             "42-200"
2. W &1 ust.4 w miejsce dotychczasowego numeru kierunkowego wpisuje się:
             "(34)"
3. W &2 dopisuje się ust.6 w brzmieniu:
             "W przypadku prowadzenia zajęć dodatkowych w czasie przeznaczonym na
realizację podstawy programowej, przedłuża się czas podstawy o wymiar zajęcia dodatkowego."
4. W & 3 ust.1 pkt2 dopisuje się po słowie "Rodziców" wyrażenie:
               "dzieci spoza miasta Częstochowy"
5. W &5 ust.2 pkt10 w miejsce słowa: "umysłowego" wpisuje się słowo:
                "intelektualnego
6. W & 20 ust.3 w miejsce wyrażenia: "10 lat" wpisuje się:
                  "8 lat"
7. W & 41 dopisuje się datę niniejszej nowelizacji.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Jezierska Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 35 (7 listopada 2007)
Opublikował: dlugosz_b (7 listopada 2007, 13:50:51)

Ostatnia zmiana: Bożena Długosz (12 maja 2017, 00:08:05)
Zmieniono: Aktualizacja danych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2922