Rejestr legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat dla osób posiadających interes prawny
Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ,sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów , a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności( Dz.U. z 2005 r.Nr 58 poz.504 ze zmianami).

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 - Beata Strzelecka - Mach (17 grudnia 2017)
Opublikował: Piotr Cyran (18 grudnia 2017, 22:42:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2029