Księga arkuszy ocen

Zawiera arkusze ocen  ułożone w porządku alfabetycznym

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170) z późniejszymi zmianami

Dostęp: Sekretariat, pok.2
Dostęp do danych z rejestru po wykazaniu interesu prawnego

metryczka


Wytworzył: Ewa Galle, Dyrektor SOSW Nr 1 w Częstochowie (17 kwietnia 2008)
Opublikował: krystek_r (17 kwietnia 2008, 23:56:35)
Podmiot udostępniający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Częstochowie

Ostatnia zmiana: Renata Krystek (19 grudnia 2017, 09:56:21)
Zmieniono: edycja formy dostępu do danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2020