Księga ewidencji dzieci

Typ: Ewidencja.

Dostęp: Udostępnione w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawny

Dział: sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014r. poz. 1170 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Łebek- Jurgielewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr8 (6 maja 2008)
Opublikował: jurgielewicz_a (8 czerwca 2006, 19:23:00)

Ostatnia zmiana: Monika Rakowska (10 września 2017, 18:29:10)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2912