Archiwum


Dostęp: Do wglądu za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie.
Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 225 ze zmianami).

metryczka


Wytworzył: Halina Bednarczyk- Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 38 (15 maja 2017)
Opublikował: Monika Sienkiewicz (15 maja 2017, 11:00:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3196