Karta wycieczki


Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie.


Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działań wychowawczych i opiekuńczych oraz dokumentacji (Dz. U. nr 23 poz 225 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

metryczka


Wytworzył: Halina Bednarczyk- Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 38 (11 października 2016)
Opublikował: Marta Bajor (11 października 2016, 11:37:24)

Ostatnia zmiana: Monika Sienkiewicz (15 grudnia 2017, 11:03:40)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2489