Teczki osobowe byłych pracowników Miejskiego Przedszkola nr 38


Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie.
Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.) TYp

metryczka


Wytworzył: Maria Fiszer- Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 38 (15 grudnia 2017)
Opublikował: brynska_m (31 lipca 2008, 13:50:56)

Ostatnia zmiana: Monika Sienkiewicz (15 grudnia 2017, 11:21:35)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3059