Arkusze ocen

Dostęp: pokój nauczycieli, sekretariat - za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób, które wykażą interes prawny - w godzinach pracy szkoły.

Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 23 poz. 225; Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późniejszymi zmianami)

metryczka


Wytworzył: dyrektor G14 Alina Kościelna (4 grudnia 2017)
Opublikował: Jakub Kościelny (4 grudnia 2017, 14:48:54)

Ostatnia zmiana: Jakub Kościelny (5 grudnia 2017, 20:08:07)
Zmieniono: poprawa nazwiska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2164