Księga uczniów

Dostęp: Pedagog szkoły -Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy pedagoga.

Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 23 poz. 225 z późn. zmianami).

metryczka


Wytworzył: dyrektor G14 Alina Kościelna (6 maja 2008)
Opublikował: koscielny_j (2 lutego 2005, 13:53:18)

Ostatnia zmiana: Jakub Kościelny (15 listopada 2017, 08:08:54)
Zmieniono: Zmiana - Dostęp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2210