Dzienniki lekcyjne

Dostęp: pokój nauczycieli, sekretariat - za pośrednictwem dyrektora szkoły z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych - w godzinach pracy szkoły.

Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 23 poz. 225; Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późniejszymi zmianami)

metryczka


Wytworzył: dyrektor G14 Alina Kościelna (6 maja 2008)
Opublikował: koscielny_j (7 czerwca 2006, 12:11:07)

Ostatnia zmiana: Jakub Kościelny (4 grudnia 2017, 14:38:57)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2508