Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor ZSS nr 28 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Cupiał - Dyrektor szkoły (10 maja 2019)
Opublikował: Mirosława Anzorge (10 maja 2019, 12:28:33)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych nr 28

Ostatnia zmiana: Mirosława Anzorge (10 maja 2019, 16:22:10)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2839