Zaproszenie do składania ofert cenowych na sprzedaż, dostawę, montaż szlabanu parkingowego i demontaż istniejącego zgodnie z podaną specyfikacją.

Zespół Szkół Samochodowych                                                            Częstochowa 08.10.2021

Ul. Św. Augustyna 3/7

42-200 Częstochowa


Zaproszenie do składania ofert cenowych na sprzedaż, dostawę, montaż szlabanu parkingowego i demontaż istniejącego zgodnie z podaną specyfikacją.


Ogólna specyfikacja szlabanu:

 • Szlaban elektromechaniczny do obiektów publicznych i zastosowań przemysłowych
 • Długość ramienia 6 m 
 • Silnik 24V z enkoderem, 
 • wbudowana modułowa centrala sterująca
 • Intensywność pracy 600 cykli/24h
 • Czas otwarcia 4 s.
 • Oddzielone strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki
 • Szybki i łatwy dostęp do centrali sterującej
 • Odryglowanie awaryjne w przypadku braku zasilania
 • 2 bezpłatne piloty
 • Temperatura pracy  -20 do +50°C
 • Gwarancja 36 miesięczna wraz z co 6 miesięcznymi bezpłatnymi przeglądami w ramach gwarancji, (bez kosztów dojazdu) 
 • Wszelkie naprawy w ramach gwarancji - bez kosztów dojazdu
 • Kolor obudowy szary RAL 7015
 • Termin realizacji 14 dni od podpisania umowy
 • Płatność 30 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 
 • Ceny proszę podawać w cenach brutto

Zestaw z ramieniem 6 m zawiera:

 • Jednostkę centralną
 • Płytę montażową
 • Ramię płaskie 6 m
 • Łącznik ramienia 
 • Gumy ochronne na ramię
 • Podporę ramienia
 • Fotokomórki
 • Lampę sygnalizacyjną LED
 • Zintegrowany radioodbiornik
 • 2 bezpłatne piloty
 • Możliwość dokupienia pilotów (cena brutto)

W zakres prac wchodzi demontaż starego szlabanu, dostawa i montaż nowego szlabanu do istniejącego postumentu, montaż i konfiguracja akcesoriów, podłączenie okablowania zasilającego, uruchomienie szlabanu i przeszkolenie w zakresie odpowiedniego użytkowania urządzenia.


Miejsce i termin składania ofert:

- Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie ul. św. Augustyna 3/7 w dniach: 08.10.2021r. do 22.10.2021r.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

 - Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie ul. św. Augustyna 3/7 dnia: 25.10.2021r. o godz. 9.00

Inne informacje związane z postępowaniem :

 • postępowanie uznaje się za ważne, jeżeli w wyniku zapytania ofertowego  zostanie  złożona co najmniej jedna oferta odpowiadająca wymaganiom podanym w zapytaniu.
 • postępowanie unieważnia się, jeżeli: 

cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczy na zrealizowanie inwestycji ( zostanie ona podana  bezpośrednio przed otwarciem ofert)

 • zamówienia udziela się wykonawcy, który złoży najtańszą ofertę spośród ofert spełniających wymogi. 
Zespół Szkół Samochodowych - zaproszenie do składania ofert cenowych.docx (17kB) word


metryczka


Wytworzył: dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych- Jacek Grzegorzewski (8 października 2021)
Opublikował: Edyta Figoń (8 października 2021, 17:33:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3132