Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej zgodnie z podaną niżej specyfikacją

Zespół Szkół Samochodowych                                                    Częstochowa 06.05.2021r.

ul. św. Augustyna 3/7

42-200 CzęstochowaZaproszenie do składania ofert cenowych

na wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej

zgodnie z podaną niżej specyfikacją 


  1. Opis przedmiotu zamówienia:

      Przebudowa instalacji hydrantowej:

      - demontaż starej instalacji hydrantowej,

      - montaż nowych szafek hydrantowych,

      - montaż instalacji hydrantowych,

      - montaż zaworów hydrantowych dn25,

      - montaż armatury,

      - sprawdzenie szczelności instalacji,

      - oznakowaniu szafek hydrantowych.

  1. Termin wykonania zamówienia:

     Przewidziany okres realizacji inwestycji -30 dni

  1. Inne warunki wykonania zamówienia:

      - posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

  1. Miejsce i termin składania ofert

     - Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie ul. św. Augustyna 3/7

       w dniach: 10.05.2021r. do 24.05.2021r.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

     - Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie ul. św. Augustyna 3/7

       dnia: 26.05.2021r. o godz. 13.00 w siedzibie szkoły 

  1. Inne informacje związane z postepowaniem:

      - postępowanie uznaje się za ważne, jeżeli w wyniku zapytania ofertowego     

      zostanie złożona co najmniej jedna oferta odpowiadająca wymaganiom podanym w    

      zapytaniu.

      - postępowanie unieważnia się, jeżeli: 

  • cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczy na zrealizowanie inwestycji ( zostanie ona podana  bezpośrednio przed otwarciem ofert)

      - zamówienia udziela się wykonawcy, który złoży najtańszą ofertę spośród ofert       

        spełniających wymogi. 

Zamówienia Publiczne.docx (16kB) word

Przebudowa instalacji hydrantowej- ul. Św. Augustyna.pdf (8192kB) pdf

Przedmiar-instalacja hydrantowa- ZSS ul sw Augustyna.pdf (60kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor ZSS mgr inż. Jacek Grzegorzewski (6 maja 2021)
Opublikował: Edyta Figoń (6 maja 2021, 13:02:56)

Ostatnia zmiana: Edyta Figoń (11 maja 2021, 11:48:53)
Zmieniono: a

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2770