NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z DIECEZJALNYM INSTYTUTEM AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Celem współpracy jest wspólne podejmowanie zadań o charakterze patriotyczno-religijnym, sportowym czy rekreacyjnym. Strony porozumienia zobowiązały się do poszanowania własnej autonomii, wspierania wzajemnych działań i podejmowania wspólnych inicjatyw. Na uwagę zasługuje fakt iż jest to pierwsze tego typu porozumienie zawarte pomiędzy szkołą a stowarzyszeniem kościelnym w całej jego dwudziestoletniej historii.

metryczka


Wytworzył: dyrektor (28 lutego 2017)
Opublikował: Edyta Figoń (4 maja 2017, 16:42:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2784