Dziennik pracy pedagoga, wychowawcy świetlicy, biblioteki, logopedy

Dostęp: pokój nauczycielski, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z poźn. zm.) 

metryczka


Wytworzył: Piotr Włoczek - Dyrektor Szkoły (26 czerwca 2017)
Opublikował: Magdalena Lankamer-Bubecz (28 czerwca 2017, 19:13:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2098