Księga kontroli

Dostęp: Sekretariat szkoły

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38, poz. 173 z póź, zm.)

metryczka


Wytworzył: Piotr Włoczek - Dyrektor Szkoły (26 czerwca 2017)
Opublikował: Magdalena Lankamer-Bubecz (28 czerwca 2017, 19:09:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2154