Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwum

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem Dyrektora Szkoły

Dział: Dyrektor Szkoły

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zmianami)


metryczka


Wytworzył: Aleksandra Nocoń - Dyrektor Szkoły (10 października 2016)
Opublikował: brozynska_e (23 września 2007, 23:53:45)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Czerwińska (10 października 2016, 11:47:05)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2830