Teczki osobowe byłych pracowników przedszkola


Typ: Archiwum.

Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Dział: Miejskie Przedszkole Nr 23

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz.286 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Ewa Jelonek - Dyrektor MP nr 23 (21 kwietnia 2008)
Opublikował: messyasz_d (10 stycznia 2006, 17:46:07)

Ostatnia zmiana: Dorota Messyasz (19 grudnia 2017, 16:44:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2520