Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

Deklaracja dostępności
rejestr zmian informacji

zmiana
Data: 2024-03-27 10:25:25
Autor: Iwona Pala
Dokonano przeglądu i aktualizacji 2023.03.28
Data: 2023-03-28 13:13:31
Autor: Iwona Pala
Dokonano przeglądu i aktualizacji 2023.03.28
Data: 2023-03-28 13:03:43
Autor: Iwona Pala
aktualizacja
Data: 2022-03-28 09:48:42
Autor: Iwona Pala
Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia jedno ze schodami , drugie od strony wschodniej. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Korytarze oraz toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W placówce brak dostosowań w formie pochylni , platform, informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym na pierwszej kondygnacji - parter. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
Data: 2021-03-31 08:22:26
Autor: Renata Koźlik
aktualizacja
Data: 2020-09-23 07:59:09
Autor: Marta Teper
Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

powrót do informacji »