Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31. 12. 2016r.
rejestr zmian informacji

Publikacja stanu mienia za 2016r.
Data: 2017-10-05 09:38:45
Autor: Katarzyna Drogosz
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »