Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

Kontrole przeprowadzone w 2017 roku
rejestr zmian informacji

dodanie wyników kolejnej kontroli
Data: 2017-08-03 09:54:07
Autor: Barbara Iznerowicz
dodanie kolejnej kontroli dorażnej
Data: 2017-08-03 09:49:20
Autor: Barbara Iznerowicz
poprawiono w tabeli kontroli (skrót Ośrodka zastąpiono pełną nazwą)
Data: 2017-05-31 14:41:38
Autor: Barbara Iznerowicz
poprawiono sprostowania zamiast skrótu zapisano pełną nazwę óśrodka
Data: 2017-05-31 14:40:29
Autor: Barbara Iznerowicz
aktualizacja
Data: 2017-05-12 09:32:47
Autor: Barbara Iznerowicz
aktualizacja danych
Data: 2017-05-04 12:34:17
Autor: Barbara Iznerowicz
aktualizacja danych
Data: 2017-05-02 09:39:01
Autor: Barbara Iznerowicz
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »