Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Informacje o stanie mienia wg stanu na dzień 31.12.2014r.
rejestr zmian informacji

zmiana metryki
Data: 2017-05-15 08:50:06
Autor: Tatiana Telehojna-Jasińska
Zmiana tytułu
Data: 2016-02-12 13:19:50
Autor: Wojciech Kwaśniak
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »